skip to Main Content

Hindistan Müslümanlarına karşı uygulanan ayrımcılığın sebebi nedir?

https://iqna.ir/tr/news/3480348/hindistan-m%C3%BCsl%C3%BCmanlar%C4%B1na-kar%C5%9F%C4%B1-uygulanan-ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-sebebi-nedir

Hindistan Müslümanlarına karşı uygulanan ayrımcılığın sebebi nedir?

Ana Sayfa19:25  –  May 21, 2023

Müslümanlara yönelik ayrımcılığın Hindistan’da hala bir sorun olmasının birçok sebebi var. İlk olarak, Hindistan’da, bazı radikaller, Müslümanlara karşı düşmanlıktan politik olarak yararlanıyor. Bu durum, dini nefretin artmasına ve çoğu zaman şiddet olaylarına yol açabiliyor.

Hindistan Müslümanlarına karşı uygulanan ayrımcılığın sebebi nedir? Hindistan’da, uzun yıllardır Müslümanlar birtakım zorluklara maruz kalıyor. Müslümanların durumunu, Hindu milliyetçiliğini ve İslam dünyasının rolünü Hindistan Uzmanı Zeynep Aktaş’a sorduk.

 

Hindistan’daki Müslümanlara uygulanan ayrımcılık hakkında genel bir bilgi verir misiniz?

Hindistan’da Müslümanlara karşı uygulanan sistematik ayrımcılık, ülkede uzun süredir devam eden bir sorun. Örneğin, Hindistan’da birçok yere girerken Müslümanları hedef alan çifte standart uygulamaları var. Bunlar arasında çantalarının, çuvalların ve araçların detaylı bir şekilde aranması, Müslümanların kimlik kartlarında dinleri yazma mecburiyeti, Müslüman erkeklerin sakal bırakma yasağı veya Müslüman kadınların başörtüsü/hicap takmasının yasaklanması gibi şeyleri sayabiliriz.

Ayrıca Müslümanlar, iş ararken, eğitim haklarından yararlanırken, ev ve arsa satın alırken ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu durumda, Müslümanların eğitim ve iş imkanlarında dezavantajlı konumda kalması veya farklı Müslüman gruplar arasında gerilimlerin artması ciddi sonuçlara yol açabilir.

 

Peki, Hindistan yönetimi bunu önlemek için bir şeyler yapıyor mu?

Evet, Hindistan hükümeti Müslümanlara karşı uyguladığı sistematik ayrımcılığı önlemek için bazı adımlar atıyor. Örneğin, hükümet, Hindistan anayasası tarafından sağlanan “din, ırk, cinsiyet vb. hiçbir engel olmadan” her Hint vatandaşının eşit haklara sahip olduğunu garanti eden “eşitlik ilkesini” korumak için çalışıyor.

 

Ayrıca, hükümet, Müslümanlara yönelik ayrımcılığa karşı bir dizi önlem de aldı. Örneğin, Hint hükümeti, ülkede iş arayan Müslümanların yüzlerinin ayrımcılık barındıran yazı ve sembollere sahip olmayacağını garanti eden bir yasa çıkardı. Bu adım, işverenlerin Müslüman adayları reddetmesini zorlaştıracak.

 

Son olarak, Hint hükümeti, ülkedeki tüm okullarda “din, ırk, cinsiyet vb. hiçbir engel olmadan” her çocuğa eşit haklar sağlayan bir eğitim politikasını benimsiyor. Bu politikanın, ülkenin geleceği için önemli olduğunu düşünüyor.

 

O zaman neden Müslümanlara yönelik ayrımcılık önlenmiyor?

 

Öncelikle sizi bu kadar iyi anladığımı bilmenizi isterim. Çok güzel bir soru. Müslümanlara yönelik ayrımcılığın Hindistan’da hala bir sorun olmasının birçok sebebi var. İlk olarak, Hindistan’da, bazı radikaller, Müslümanlara karşı düşmanlıktan politik olarak yararlanıyor.

 

Bu durum, dini nefretin artmasına ve çoğu zaman şiddet olaylarına yol açabiliyor. Ayrıca, Müslümanların çoğu zaman eğitimden mahrum bırakıldığı, iş imkanlarından dezavantajlı konumda olduğu ve ülkenin bazı bölgelerinde yaşamasının bile engellendiği göz önüne alındığında, Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın nedenleri arasında uzun süreli ekonomik ve sosyal eşitsizlik de olabilir.

 

Diğer ülkelerde de olduğu gibi, Hint hükümetinin de Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tam olarak nasıl durduracağını bilmek ve uygulamak zor olabilir. Bu durum, hükümette ve toplumda daha derin kökleri olan kalıcı bir sorunun çözüme kavuşturulması için çaba göstermeyi gerektirir.

Hindistan Müslümanlarına karşı uygulanan ayrımcılığın sebebi nedir?

 

Müslümanlar Hindistan nüfusunun ne kadarını oluşturuyor ve daha çok hangi bölgelerde yaşıyorlar?

 

Müslümanlar, Hindistan’ın toplam nüfusunun neredeyse yüzde 14’ünü oluşturuyor. Müslümanlar, ülkede ağırlıkla Jammu ve Keşmir, Batı Bengal, Uttar Pradeş, Tamil Nadu ve Assam bölgelerinde yaşıyor.

 

Hindistan’daki Müslümanların geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?

 

Hindistan’da Müslümanların geleceği, ülkedeki siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlere daha çok bağlı olacaktır.

 

Eğer ülkenin ekonomisinde, eğitim sisteminde, siyasi işleyişinde ve kültürel çok sesliliğinde iyileşmeler devam ederse, bu gelişmeler Müslümanların toplumdaki statülerini güçlendirebilir ve onları Hindistan’ın geleceğinde daha güçlü bir pozisyonuna taşıyabilir.

 

Ancak, eğer ülkedeki dini nefret suçları, ayrımcılık ve önyargılar artarsa, bu durum Müslümanların geleceğini etkileyebilir ve onları marjinalleştirip sosyal ve ekonomik olarak geriye itebilir. Ayrıca, Hindistan’da Müslümanların geleceğini etkileyebilecek faktörler arasında küresel ve bölgesel siyasi gelişmeler de bulunaktadır.

Back To Top