skip to Main Content

Hint Müslümanlarının Millî Mücadele’ye maddi yardımları

https://www.gzt.com/mecra/hint-muslumanlarinin-milli-mucadeleye-maddi-yardimlari-3137327

ABDULKADİR AKSÖZ

08 NİSAN 2023, CUMARTESİ 12:25

​Hint Müslümanlarının Millî Mücadele’ye maddi yardımları.

Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı sıkıntılar Hindistan’ı derinden etkilemişti. Bu nedenle Hint Hilafet Hareketi, Millî Mücadele’ye en dar günlerinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Dünya Müslümanları umutlarını İslâm’ın son bağımsız devleti olan Osmanlılara bağlamıştı. Çünkü Osmanlı padişahının bünyesinde taşıdığı Halifelik kurumu, sömürge yönetimi altında yaşayan Hint Müslümanları için bir ilham kaynağı olarak görülüyordu.

İstiklal Savaşı sırasında Hint Müslümanlarını temsil eden Hindistan Hilafet Hareketi’nin gönderdiği nakdi yardımlar ayrı bir anlam ifade ediyordu. Türklerin Batılı emperyalist sömürgeci güçlere karşı bağımsızlık ve başkaldırı mücadelesine Hint Müslümanları büyük parasal yardımlarla destek olmuşlardır. Millî Mücadele hareketini saygı ve sempatiyle karşılayan Hindistan halkı, yeni kurulan milli hükümete olan inançlarının ne kadar samimi ve içten olduklarını gözler önüne seriyordu.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hindistan’daki eğitim seferberliği: Nedvetü’l-ulemâ

Kurtuluş Savaşı’nda yürütülen mücadeleyi gerek Hindular gerekse Müslümanlar büyük bir alaka ve dikkatle izlemişlerdir. Sakarya Savaşı’nın zaferle sonuçlanma haberi Hindistan’a ulaştığı zaman sevinçle kutlanmıştı. Hindistan Müslümanları bu zaferleri kendi zaferleri gibi görüyordu. Hindular bu zaferi en büyük düşmanları olan sömürgecilerin büyük kaybı olarak değerlendirirken Müslümanlar bu zaferi İslam’ın zaferi olarak kabul ediyordu.

Sakarya Zaferi, İslâm dünyasının gerileyişinin sona ermesi yönünde bir dönüm noktası olarak görülürken Mustafa Kemal Paşa ‘‘İslâm’ın Kılıcı’’ olarak nitelendiriliyordu.

İstiklal Savaşı sırasında Hindistan Hilafet Hareketi’nin gönderdiği nakdi yardımlar ayrı bir anlam ifade ediyordu.

İstiklal Savaşı sırasında Hindistan Hilafet Hareketi’nin gönderdiği nakdi yardımlar ayrı bir anlam ifade ediyordu.

Hint Müslümanları liderlerinden Mevlana Muhammed Ali, Anadolu’ya maddi yardımlarda bulunmak amacıyla bir yardım komitesi kurmuştur. Komite açtığı yardımları Ankara ve İzmir Sandığı adıyla toplamıştır. Ankara yardım fonu askere silah ve mühimmat alımı; İzmir fonu ise halka ilaç, yiyecek ve giyecek yardımı içindi. Merkezi Bombay’da bulunan Hindistan Hilafet Hareketi’nin açtığı bu kampanya Hint Müslümanları arasında büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Toplanan yardımlar Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti aracılığı ile Ankara’daki TBMM’ye ulaştırılmıştır.

Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı sıkıntılar Hindistan’ı derinden etkilemişti. Bu nedenle Hint Hilafet Hareketi Millî Mücadele’ye en dar günlerinde maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Dünya Müslümanları umutlarını İslâm’ın son bağımsız devleti olan Osmanlılara bağlamıştı. Çünkü Osmanlı padişahının bünyesinde taşıdığı Halifelik kurumu, sömürge yönetimi altında yaşayan Hint Müslümanları için bir ilham kaynağı olarak görülüyordu. Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması için gerekli olan ihtiyaçların sağlanmasına yönelik Hint Müslümanları tarafından toplanan paralar, savaşın kazanılmasında önemli rol oynarken savaş sonrası İş Bankası’nın kuruluş sermayesi olarak kullanılmıştır.

Back To Top